دارنده مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تماس با ما

تلفن : 6-36093154-051

پست الکترونیک : info@pishgamanicts.com

   فکس: 36060911 -051

وب سایت : www.pishgamanicts.com

آدرس : مشهد بلوار آموزگار –بعد از تقاطع امامت – پلاک 25 ، 

تماس با ما

 
   
 
 
mangakakalot